PfeilScreenshots der Community

PfeilFoxcalibur

Kaiserlicher Dolchsturz-Bündnis Templer

NA Megaserver Foxcalibur

Rang 43 (81.778 / 121.894 XP)
Charakter von Warrior_37

  • Magicka: 11155
  • Leben: 27859
  • Ausdauer: 23609
Eine Übersicht der Fertigkeitslinien des Charakters Foxcalibur.

Zurück zur Übersicht Klasse Klasse

Aedrischer Speer - Rang 43 13328 / 75558 XP
Wiederherstellendes Licht - Rang 39 11680 / 59770 XP
Zorn der Morgenröte - Rang 39 8763 / 59770 XP

Waffe Waffe

Bogen - Rang 27 13268 / 29036 XP
Heilungsstab - Rang 6 1921 / 2226 XP
Waffe mit Schild - Rang 43 46153 / 100744 XP
Zerstörungsstab - Rang 4 0 / 719 XP
Zwei Waffen - Rang 2 0 / 50 XP
Zweihänder - Rang 45 3511 / 113497 XP

Rüstung Rüstung

Leichte Rüstung - Rang 20 10692 / 12200 XP
Mittlere Rüstung - Rang 31 15319 / 25140 XP
Schwere Rüstung - Rang 50 Maximalstufe

Offene Welt Offene Welt

Lug und Trug - Rang 2 37 / 60 XP
Seelenmagie - Rang 2 0 / 10 XP
Vampirismus - Rang 1 8417 / 89816 XP
Werwolf - Rang 1 0 / 25 XP

Gilde Gilde

Diebesgilde - Rang 1 0 / 10 XP
Dunkle Bruderschaft - Rang 1 0 / 25 XP
Kriegergilde - Rang 6 345 / 880 XP
Magiergilde - Rang 4 115 / 130 XP
Psijik-Orden - Rang 1 0 / 10 XP
Unerschrockene - Rang 3 40 / 150 XP

Allianzkrieg Allianzkrieg

Kaiser - Rang 1 0 / 10 XP
Sturmangriff - Rang 3 4200 / 30000 XP
Unterstützung - Rang 3 4200 / 30000 XP

Volk Volk

Kaiserliches Blut - Rang 43 78419 / 121894 XP

Handwerk Handwerk

Alchemie - Rang 3 195 / 6920 XP
Schmiedekunst - Rang 3 4492 / 6920 XP
Schmuckhandwerk - Rang 3 0 / 6920 XP
Schneiderei - Rang 6 12103 / 13040 XP
Schreinerei - Rang 4 4048 / 8900 XP
Versorgen - Rang 7 11770 / 16360 XP
Verzaubern - Rang 2 0 / 3995 XP