WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Verzaubererschriebe abgeschlossen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Dorian Raze 8
2 EU Megaserver Kingdruss 7
3 NA Megaserver Muscle Gal 6
4 EU Megaserver Naxyrana 5
5 NA Megaserver Ayanna Silverblade 5
6 EU Megaserver Aishiio Unholy 5
7 EU Megaserver Belladabyth Liric 5
8 EU Megaserver Belgarde 5
9 EU Megaserver Lleeri Urano 5
10 EU Megaserver Yrma 5
11 EU Megaserver Dotty the Unruly 5
12 EU Megaserver Karimzak 5
13 EU Megaserver Catty Savage 5
14 EU Megaserver B'Althazza 5
15 EU Megaserver Snotfacethefirst 5
16 EU Megaserver Dar-Jasa Perseus 5
17 EU Megaserver Wipeking 5
18 EU Megaserver Bux-Shredder 5
19 EU Megaserver Kyyra'Nyrris 5
20 EU Megaserver Fainwy-inieanil Tahromor 5
21 EU Megaserver J'zhuseraa 5
22 NA Megaserver Rathorz Gro-Bonesbag 5
23 EU Megaserver Modestypooh 5
24 EU Megaserver Chaminhas 5
25 EU Megaserver Baby Blu 5
26 EU Megaserver Rapunzelxx 5
27 EU Megaserver Argant Bleiz 5
28 EU Megaserver Lo'Tesh 5
29 NA Megaserver Raxzinah Silverblade 5
30 NA Megaserver Greta Green-Axe 5
31 EU Megaserver Olibeau 5
32 NA Megaserver Moswen 5
33 EU Megaserver Bux-Draga 5
34 EU Megaserver Seraphimala 5
35 EU Megaserver Marius Anathemonius 5
36 EU Megaserver Kitty von Hell 5
37 EU Megaserver Bôb The Cat 5
38 EU Megaserver Darthmoaulxx 5
39 EU Megaserver Seraphimus der Argonier 5
40 EU Megaserver Chompoo 5
41 NA Megaserver Aegnor Ambarato 5
42 EU Megaserver Aishjio Dämonentöter 5
43 NA Megaserver Sings-Praises of Faith 5
44 NA Megaserver Reinhold Messner 5
45 EU Megaserver Razie'el 5
46 NA Megaserver Ractor Sinfort 5
47 EU Megaserver Piazadora 5
48 EU Megaserver Pullerente 5
49 EU Megaserver Aldus Feanturi 5
50 NA Megaserver Marcel Hawkheart 5
51 EU Megaserver Todeus Bright 5
52 NA Megaserver Aratho 5
53 NA Megaserver Mistre 5
54 EU Megaserver Bux-Mage 5
55 EU Megaserver Svilda Jareki 5
56 EU Megaserver Ankla Mer'kel 5
57 EU Megaserver Eris Veralor 5
58 EU Megaserver Lausnitz 5
59 EU Megaserver Auktîonator 5
60 EU Megaserver Ice Sin R 5