PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Teuerster Gildenladenkauf

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Yvette Gold 210.000
2 EU Megaserver Berzerk Gschroameier Gold 100.000
3 EU Megaserver Aeriel Nightvale Gold 90.000
4 EU Megaserver Amulinde Gold 75.000
5 NA Megaserver Baldemaer Gold 56.000
6 NA Megaserver Lunk Gold 30.000
7 EU Megaserver Arodel Gold 18.750
8 EU Megaserver Dryne Gold 15.000
9 EU Megaserver Alora Myra Gold 3.400
10 EU Megaserver Sam Zottel Gold 2.300
11 EU Megaserver chef-de-partie Gold 1.804
12 EU Megaserver Bzz Gold 700
13 NA Megaserver Atrop'a Gold 500
14 EU Megaserver Puts-Things-Together Gold 276
15 NA Megaserver Adania Oakthorn Gold 100
16 EU Megaserver Amelia Cousland Gold 0
17 EU Megaserver Bast-Op Gold 0
18 EU Megaserver Picard Gold 0
19 EU Megaserver Annowre Gold 0
20 EU Megaserver Clifton Callamon Gold 0
21 NA Megaserver Precious Pants Gold 0
22 EU Megaserver Gesille Gold 0
23 EU Megaserver Karndur Garnir Gold 0
24 EU Megaserver D'Qar Gold 0
25 EU Megaserver Upperclass Twit Gold 0
26 EU Megaserver Xiaolan Gold 0
27 NA Megaserver Lady Staves Gold 0
28 EU Megaserver Keldor Sturmmantel Gold 0
29 EU Megaserver Woeler Gold 0
30 NA Megaserver Ma'Liq the Liar Gold 0
31 NA Megaserver Emmaplaya Gold 0
32 EU Megaserver Bare Bear Gold 0
33 NA Megaserver bertha butt Gold 0
34 EU Megaserver Abraxa Brutzelbräse Gold 0
35 EU Megaserver Traonriel Gold 0
36 EU Megaserver Kaleyndruul Gold 0
37 EU Megaserver Dr Wundschwund Gold 0
38 EU Megaserver Demonflight Gold 0
39 EU Megaserver U'we Jaqen H'gar Gold 0
40 EU Megaserver Mietz-Mietz Gold 0
41 EU Megaserver Samantha Zottel Gold 0
42 EU Megaserver Elariba Gold 0
43 NA Megaserver Meme Dank Extra Gold 0
44 EU Megaserver Fräulein Elenna Gold 0
45 EU Megaserver Vindicta Naturae Gold 0
46 NA Megaserver purr kitten Gold 0
47 EU Megaserver Millosia Fausenius Gold 0
48 EU Megaserver Soxolfr Fjölnirsson Gold 0
49 NA Megaserver Victor Vincennes Gold 0
50 EU Megaserver Redstride Gold 0
51 NA Megaserver Glorfinagle Gold 0
52 EU Megaserver Finds-Darkness-Within Gold 0
53 EU Megaserver Awakes-The-Dead Gold 0
54 EU Megaserver Molasba Gold 0
55 EU Megaserver Dadellos Zottel Gold 0
56 EU Megaserver Grinsekätzchen Gold 0
57 EU Megaserver Eluvenel Gold 0
58 NA Megaserver Runs-Away-Quickly Gold 0
59 EU Megaserver Alaban Sylbion Gold 0
60 NA Megaserver looks-for-things Gold 0