PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Schmiedeschriebe abgeschlossen

Platz Charakter Wert
1 NA Megaserver Writz N Critz 15
2 EU Megaserver Eddie-Nordmage 13
3 EU Megaserver Magirios 13
4 EU Megaserver Worrén 12
5 EU Megaserver Fleet-Chief 12
6 EU Megaserver Der mit den Toten handelt 12
7 EU Megaserver Keíto 12
8 EU Megaserver Nârmora 12
9 EU Megaserver Sioná 12
10 EU Megaserver Kíerá 11
11 NA Megaserver Claw Bite 11
12 EU Megaserver Andráste 11
13 EU Megaserver Ljria 10
14 EU Megaserver Malqueen 10
15 EU Megaserver Bert Lanzerott 10
16 NA Megaserver Rockypatel 9
17 NA Megaserver Reloba 9
18 EU Megaserver Títanía 9
19 EU Megaserver Wonder-Bra 9
20 NA Megaserver San Lotano 8
21 EU Megaserver Nosfouratwo 8
22 EU Megaserver Kalyos 8
23 NA Megaserver Beesecherger 8
24 NA Megaserver Perdomo Fuego 8
25 NA Megaserver Jolly Vader 8
26 EU Megaserver Jo'Zar the Bonejuggler 8
27 NA Megaserver Cohiba Fuego 7
28 EU Megaserver Delmoroth 7
29 NA Megaserver Colinas Fuego 7
30 NA Megaserver Nekoda Jabez 7
31 EU Megaserver Cicero Jester-of-hearts 7
32 NA Megaserver Toscano 7
33 EU Megaserver Miuwer 7
34 EU Megaserver Lucinda Preissler 7
35 EU Megaserver Miuweret 7
36 EU Megaserver Megona 7
37 NA Megaserver Criollitos 7
38 EU Megaserver Kelra Thor 7
39 EU Megaserver Primus-Inter-Pares 6
40 EU Megaserver Krambambul 6
41 NA Megaserver Renzuli Fuego 6
42 NA Megaserver Dagon Kite 6
43 EU Megaserver Alfred Kelbassa 6
44 EU Megaserver Ralvaren 5
45 EU Megaserver Ral Ragakh 5
46 NA Megaserver Brutus of Valentien 5
47 EU Megaserver Jenai'su Luelin 5
48 NA Megaserver Perdomo 5
49 EU Megaserver Ral'ar 5
50 EU Megaserver Rallas Horribilis 5
51 NA Megaserver Dastieil 5
52 EU Megaserver Slandeen 5
53 EU Megaserver Seriea Scheinmeer 5
54 EU Megaserver Rallax 5
55 EU Megaserver Sees-All-Hearts 5
56 EU Megaserver Alderig 5
57 EU Megaserver Gräfin Rabalah 5
58 EU Megaserver Jagaar Cairctha 5
59 EU Megaserver Raling 5
60 EU Megaserver Ral Norris 5