PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Herstellungen: Verzaubern

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Cruciniac de Crucenia 136
2 NA Megaserver lexi fae 127
3 NA Megaserver Nuke Charon 115
4 EU Megaserver Yujumi Rain 94
5 NA Megaserver Baldemaer 86
6 EU Megaserver Bux-Shredder 75
7 EU Megaserver Razhul al-Skaven 72
8 EU Megaserver Sonea the Blackmagician 68
9 EU Megaserver Labedudel 68
10 NA Megaserver Qtulu 66
11 NA Megaserver Marcurio Blackwell 59
12 NA Megaserver Kash'meer 57
13 NA Megaserver Kal Drifton 55
14 EU Megaserver Seraphimo Dämonentöter 54
15 EU Megaserver Moto Komando 54
16 EU Megaserver Lumen Rex 53
17 NA Megaserver Eviyenne 53
18 EU Megaserver Foxnexus 51
19 EU Megaserver Lakh at-Tura 49
20 EU Megaserver Brawsley 48
21 NA Megaserver Feldenak 47
22 EU Megaserver Tiloothah 43
23 EU Megaserver Enoxs 42
24 NA Megaserver Valanas 41
25 EU Megaserver Ra'ough Maudargo 40
26 NA Megaserver Fanriel Yllanan 39
27 EU Megaserver Elvira Mistress of Night 34
28 EU Megaserver Thorana Calderon 33
29 EU Megaserver Elsa Niets 33
30 EU Megaserver Orchendur 32
31 NA Megaserver Kiksadi 32
32 EU Megaserver J'Zun-Dar 32
33 EU Megaserver Sam Packinpah 31
34 NA Megaserver Autospy 31
35 NA Megaserver Sun'dah-dra 31
36 NA Megaserver Àriun 31
37 EU Megaserver Geralt Ii 31
38 NA Megaserver Lady-Lightbringer 30
39 NA Megaserver Nuke Leviathan 29
40 EU Megaserver Berzerk Gschroameier 29
41 EU Megaserver Leozor 28
42 EU Megaserver Yrma 28
43 EU Megaserver Xeo 27
44 EU Megaserver Khunzar-Jo 27
45 NA Megaserver Collezio 26
46 NA Megaserver Kisrael at'Turgenev 25
47 EU Megaserver Charun 25
48 EU Megaserver Death Becomes Him 24
49 EU Megaserver Alvathyra 24
50 NA Megaserver Elsrak 24
51 NA Megaserver Ilafarina 24
52 EU Megaserver Alora Myra 24
53 EU Megaserver Schwabenpower 24
54 NA Megaserver Kyleah Vyserion 23
55 EU Megaserver Turbohorst 23
56 EU Megaserver Sir'Peter 23
57 EU Megaserver Kur'Tar Rengar 23
58 NA Megaserver Joe Chester Cheetos 23
59 EU Megaserver Kimbera 23
60 NA Megaserver Thelodyn 22