PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Bezahlt Gildenladen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Berzerk Gschroameier Gold 3.352.300
2 NA Megaserver Lady Meraxes Gold 1.333.683
3 NA Megaserver Nettle Carrier Gold 1.236.014
4 NA Megaserver Firelord Santiago Gold 794.821
5 EU Megaserver łdor Gold 700.000
6 EU Megaserver Wholga Gold 626.294
7 EU Megaserver Antisenil Feuerfaust Gold 600.282
8 EU Megaserver Lamzakha gra-Loghash Gold 543.163
9 NA Megaserver Meme Dank Extra Gold 504.000
10 EU Megaserver Good Archer Gold 456.538
11 NA Megaserver Gaius Cornelius Gold 416.613
12 EU Megaserver Rashatum Gold 362.323
13 EU Megaserver Mashkar Gold 358.957
14 NA Megaserver ßoñfürr Gold 301.223
15 EU Megaserver Ranakka Gold 275.581
16 EU Megaserver Queen Elizabeth xiv Gold 268.998
17 EU Megaserver Grud'gar Gold 263.294
18 NA Megaserver Elorim Gold 251.443
19 NA Megaserver Oleksa Kenobit Gold 241.358
20 EU Megaserver Persepheno Gold 233.013
21 EU Megaserver Trust me I'm engineer Gold 225.000
22 EU Megaserver Xug Vanugnar Gold 193.500
23 EU Megaserver Vaalonar Gold 181.998
24 EU Megaserver Nature Tank Gold 170.747
25 NA Megaserver Catsänöva Gold 160.788
26 NA Megaserver Purricâne Gold 156.347
27 EU Megaserver Marlog Grim Gold 154.398
28 EU Megaserver Vex Valentino V Gold 149.450
29 NA Megaserver Fifty Shades of Bait Gold 137.376
30 EU Megaserver Cilivren Gold 136.416
31 EU Megaserver Alex Miamarsch Gold 116.878
32 EU Megaserver Lady Shalheira Gold 108.659
33 EU Megaserver Herbatnikowa Gold 108.108
34 NA Megaserver ßoñespùrr Gold 102.746
35 EU Megaserver Pryti Gold 100.000
36 EU Megaserver Iscaron Gold 91.396
37 EU Megaserver Waerwyn Gold 87.648
38 EU Megaserver Lastmaqicz Gold 85.360
39 EU Megaserver Mähntzer Gold 81.440
40 EU Megaserver Rowin vom Hain Gold 80.141
41 EU Megaserver Valcrona Saar Gold 80.000
42 EU Megaserver Ulfgar Dracos Gold 78.930
43 EU Megaserver covenantcath Gold 78.749
44 EU Megaserver Pozza Morta Gold 75.787
45 EU Megaserver Gideon Jerubhal Gold 70.840
46 EU Megaserver Yanatho Siren Gold 70.408
47 NA Megaserver Taunts-Through-Tears Gold 70.081
48 NA Megaserver Still-Has-It Gold 70.000
49 EU Megaserver Francesca Findabair Gold 68.989
50 EU Megaserver Aleoc Aumence Gold 68.000
51 EU Megaserver Maldriana Martesh Gold 64.155
52 EU Megaserver Turrok Stormcaller Gold 63.500
53 EU Megaserver Nala-Ja Gold 61.070
54 EU Megaserver Mereil Salsabba Gold 60.809
55 NA Megaserver Rhegan Targaryen Gold 59.999
56 EU Megaserver Serziel Gold 56.980
57 EU Megaserver Warden Will Gold 55.711
58 EU Megaserver Norafine Gold 54.628
59 EU Megaserver Saahid Gold 54.567
60 EU Megaserver Benjamin'a Gold 51.500