Das Gewinnspiel zum 5 jährigen Bestehen der ESO-Datenbank ist gestartet!
      Zum Gewinnspiel

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Bezahlt bei Händlerkäufen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Kaleyndruul Gold 1.025.000
2 EU Megaserver Berzerk Gschroameier Gold 232.200
3 EU Megaserver Kudo Shinichi Gold 65.000
4 NA Megaserver Ursula Wintermoon Gold 4.000
5 EU Megaserver Xiaolan Gold 2.460
6 NA Megaserver Ma'Liq the Liar Gold 900
7 EU Megaserver Leventin Gold 0
8 EU Megaserver Woeler Gold 0
9 EU Megaserver Der von Zuhause weg ist Gold 0
10 EU Megaserver Gesille Gold 0
11 NA Megaserver looks-for-things Gold 0
12 EU Megaserver Traonriel Gold 0
13 EU Megaserver Dar'Snick Gold 0
14 EU Megaserver Keldor Sturmmantel Gold 0
15 EU Megaserver Dryne Gold 0
16 EU Megaserver Francesca Casula Gold 0
17 EU Megaserver Alaban Sylbion Gold 0
18 NA Megaserver ferdinand bull Gold 0
19 EU Megaserver Soxolfr Fjölnirsson Gold 0
20 NA Megaserver Mahler der Mathis Gold 0
21 NA Megaserver Mayden Gold 0
22 EU Megaserver Stevesixsixseveneight Gold 0
23 EU Megaserver Norafine Gold 0
24 EU Megaserver Andash Gold 0
25 EU Megaserver Arthrosias Gold 0
26 NA Megaserver apathetic fan Gold 0
27 NA Megaserver Calia Galerion Gold 0
28 EU Megaserver Skjaldmeyjar Gold 0
29 EU Megaserver Xolesh Gold 0
30 EU Megaserver Samantha Zottel Gold 0
31 EU Megaserver Clifton Callamon Gold 0
32 EU Megaserver Haldrek Gold 0
33 NA Megaserver Laresa Willowheart Gold 0
34 NA Megaserver Gabriel Pierne Gold 0
35 EU Megaserver Alora Myra Gold 0
36 EU Megaserver Molasba Gold 0
37 EU Megaserver Charan Gold 0
38 NA Megaserver Meme Dank Extra Gold 0
39 EU Megaserver Nuschelt Gra-Zil Gold 0
40 EU Megaserver Ke'Sage Gold 0
41 EU Megaserver Bobo der Zerstörer Gold 0
42 EU Megaserver Salomba Gold 0
43 EU Megaserver Ritualmeister Gold 0
44 EU Megaserver Eluvenel Gold 0
45 NA Megaserver Lunk Gold 0
46 EU Megaserver Seddos Gatheloth Gold 0
47 EU Megaserver Bubblebath Charmander Gold 0
48 EU Megaserver Keldorus Gold 0
49 EU Megaserver Rangu Gold 0
50 EU Megaserver Charun Gold 0
51 EU Megaserver Antisenil Feuerfaust Gold 0
52 EU Megaserver Arodel Gold 0
53 NA Megaserver bertha butt Gold 0
54 EU Megaserver Nalia d'Arc Gold 0
55 EU Megaserver Sir'Peter Gold 0
56 EU Megaserver Bobo der Elf Gold 0
57 EU Megaserver Arthrosa Gold 0
58 EU Megaserver Bast-Op Gold 0
59 EU Megaserver Raxgon Gold 0
60 NA Megaserver purr kitten Gold 0