WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Eidechsen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Hudsonhawker 17
2 EU Megaserver Arthrosa 6
3 EU Megaserver Freyja Ástríður Jóndottír 4
4 EU Megaserver Ra'zhak-Dar 3
5 EU Megaserver Farmen gold 2
6 EU Megaserver Alleania 2
7 EU Megaserver M a t a 2
8 EU Megaserver Lausnitz 2
9 EU Megaserver K'avian do Hunding 2
10 NA Megaserver Lady-Lightbringer 2
11 NA Megaserver Frank Lee Jenkins 2
12 EU Megaserver Ipheria The Deadric Queen 1
13 EU Megaserver Morozko Sibi 1
14 EU Megaserver Helvi von der Landwehr 1
15 NA Megaserver Tynn Lythian 1
16 EU Megaserver Fayolle 1
17 EU Megaserver Xiaolan 1
18 EU Megaserver Aela the Dragonborn 1
19 EU Megaserver Alvbandenn 1
20 EU Megaserver Lagertha Thueris 1
21 EU Megaserver Agrojackson 1
22 EU Megaserver Heilt auf Pfaden 1
23 EU Megaserver Nehrakgu Vagrungad 1
24 NA Megaserver Lord Gizmo of Wrath 1
25 EU Megaserver Dryne 1
26 EU Megaserver Demeoth 1
27 EU Megaserver Nyneve Soren 1
28 EU Megaserver Jozatur 1
29 EU Megaserver Kunjia 0
30 EU Megaserver Moranarg The Mage 0
31 NA Megaserver Loves-X-My-Lord 0
32 EU Megaserver Zaki Xerx 0
33 NA Megaserver Wanders-under-the-stars 0
34 NA Megaserver Garvs Indoril 0
35 EU Megaserver Berni the Beast 0
36 EU Megaserver Makidanero 0
37 NA Megaserver Eredin Aran'Kieduss 0
38 NA Megaserver Somrah 0
39 NA Megaserver Ra'tho 0
40 NA Megaserver Imaena Silinor 0
41 EU Megaserver Formata 0
42 EU Megaserver Gemma Rosethorn 0
43 EU Megaserver Ulvoimar Valei 0
44 NA Megaserver Mishi Fu's 0
45 NA Megaserver Mayhem Zio 0
46 EU Megaserver Geralt Ii 0
47 NA Megaserver yherbiey 0
48 EU Megaserver Thunder Kitty 0
49 EU Megaserver Daerano 0
50 NA Megaserver Catsänöva 0
51 NA Megaserver Feldenak 0
52 EU Megaserver Sukayo 0
53 EU Megaserver Hakumatata 0
54 NA Megaserver Indaryn Astradhari 0
55 EU Megaserver Eire vom Rabenstein 0
56 EU Megaserver Caglistra 0
57 NA Megaserver Ilyrin 0
58 NA Megaserver Kitten of Doóm 0
59 EU Megaserver Matz Bret 0
60 EU Megaserver Aishiio Unholy 0