WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Verzaubererschriebe abgeschlossen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Naaira Kara 7
2 EU Megaserver Neo Neu 4
3 EU Megaserver Marija von karl 4
4 EU Megaserver Kolector 4
5 EU Megaserver Nordy body 4
6 NA Megaserver Suezyq 3
7 NA Megaserver Neerackl 3
8 NA Megaserver Sneaky Kitty Kat 3
9 NA Megaserver Imaqte 3
10 NA Megaserver Mistre 3
11 EU Megaserver sïnälöt 3
12 EU Megaserver Morozko Sibi 3
13 NA Megaserver Onetufgal 3
14 NA Megaserver Raine Ashenfell 3
15 NA Megaserver Eve Ashenfell 3
16 EU Megaserver Ami Ghostskin 3
17 EU Megaserver Foxnexus 3
18 EU Megaserver Francesca Casula 2
19 EU Megaserver Sleipnir's Wind 2
20 EU Megaserver Fleur de Joyce 2
21 EU Megaserver Abyssi Decema 2
22 NA Megaserver Sepak 2
23 NA Megaserver Elsrak 2
24 EU Megaserver Aishjio Dämonentöter 2
25 NA Megaserver Wanders-under-the-stars 2
26 EU Megaserver Dorian Raze 2
27 EU Megaserver Symmachus N'a'shezbaernon 2
28 EU Megaserver Dungeon Keeper Lexxi 2
29 NA Megaserver Qtana 2
30 NA Megaserver Rattonon Fireston 2
31 EU Megaserver Arngulf 2
32 EU Megaserver Polylepsis 2
33 NA Megaserver Ratho Othar 2
34 EU Megaserver Mora of Xenobyte 2
35 EU Megaserver Der Terraner 2
36 NA Megaserver Bradzak Uzgâbek 2
37 EU Megaserver Rochelle The Necromancer 2
38 EU Megaserver Vanikls Neleoni 2
39 NA Megaserver Methniel 2
40 EU Megaserver Ragnaruuhl 2
41 EU Megaserver Shallowain Leviathan 2
42 EU Megaserver Zayl Trag'Oul 2
43 NA Megaserver Magrlak Uzgagdulg 2
44 EU Megaserver Bux-Shredder 2
45 EU Megaserver Sigudik 2
46 NA Megaserver Amaan Sorron 2
47 EU Megaserver Evenyah 2
48 EU Megaserver Yssy S'Amaara 2
49 NA Megaserver Bradaron al Bergama 2
50 EU Megaserver Arariian 2
51 EU Megaserver Faeninor 2
52 NA Megaserver Pieter I V 2
53 EU Megaserver Termnirya 2
54 NA Megaserver Ravekim d'Scarr 2
55 EU Megaserver Marshall Langley 2
56 EU Megaserver Vaelcyrge 2
57 EU Megaserver Kavira 2
58 NA Megaserver Drom Dehyth 2
59 EU Megaserver Aishiio Unholy 2
60 EU Megaserver Misanthrop Seelenquell 2