WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Verzaubererschriebe abgeschlossen

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Arariian 222
2 EU Megaserver Fleur de Joyce 215
3 EU Megaserver Urvanul 199
4 EU Megaserver Der-aus-dem-Wald-kommt 196
5 EU Megaserver Frank-N-Stone 194
6 EU Megaserver Schwabenpower 191
7 NA Megaserver Elyzuleigh Bracondys 183
8 NA Megaserver Hera Oberon 182
9 NA Megaserver Aylai Tinstrotter 181
10 NA Megaserver Yt'tik Ja-Nin 180
11 EU Megaserver Wideboy 178
12 EU Megaserver Samantha Zottel 172
13 EU Megaserver Xeo 169
14 NA Megaserver Helandifel at'Turgenev 168
15 EU Megaserver Francesca Casula 168
16 NA Megaserver Skie Cerulei 167
17 EU Megaserver Der von Zuhause weg ist 167
18 EU Megaserver Charan 166
19 EU Megaserver Vortak 166
20 EU Megaserver Faeninor 164
21 NA Megaserver Castain at'Turgenev 161
22 NA Megaserver Ilafarina 158
23 NA Megaserver Sseat 155
24 NA Megaserver xherbiey 153
25 EU Megaserver Thorana Calderon 152
26 NA Megaserver Skura 152
27 EU Megaserver Haldrek 150
28 NA Megaserver xherbiex 148
29 NA Megaserver zherbiez 148
30 NA Megaserver Plynia 148
31 EU Megaserver Sovengerti 147
32 NA Megaserver Sepak 146
33 EU Megaserver Fainwy-inieanil Tahromor 144
34 NA Megaserver Thelodyn 143
35 NA Megaserver Shuud 141
36 NA Megaserver Loves-X-My-Lord 137
37 NA Megaserver Vladian Arggh 137
38 EU Megaserver Charun 135
39 EU Megaserver Brawsley 135
40 EU Megaserver Svilda Jareki 134
41 NA Megaserver Kaarrul 134
42 EU Megaserver Cruciniac de Crucenia 134
43 EU Megaserver Lythonia 134
44 EU Megaserver Laa'urah 131
45 EU Megaserver Kyyra'Nyrris 131
46 EU Megaserver Lian Caele 131
47 EU Megaserver Llaerdan 131
48 NA Megaserver Qosilaine at'Turgenev 131
49 NA Megaserver Thelödyn 130
50 EU Megaserver Andess 130
51 NA Megaserver Siren-of-Titan 130
52 EU Megaserver Iniel Silinorin 128
53 EU Megaserver Termnirya 128
54 EU Megaserver Solinasara 128
55 NA Megaserver Elslarn 127
56 EU Megaserver Linario the Nightblade 127
57 EU Megaserver Seraphimo Dämonentöter 127
58 EU Megaserver Cartman der Ewige 127
59 EU Megaserver Sir'Peter 126
60 EU Megaserver Aishjio Dämonentöter 126