Das Gewinnspiel zum 5 jährigen Bestehen der ESO-Datenbank ist gestartet!
      Zum Gewinnspiel

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Schweine

Platz Charakter Wert
1 NA Megaserver Kinvyara 73
2 EU Megaserver Shour 72
3 EU Megaserver Achwatman 56
4 EU Megaserver Arkansas 39
5 NA Megaserver Doctor Tarr 26
6 EU Megaserver Foxnexus 14
7 NA Megaserver Raghed Boneshield 13
8 EU Megaserver Laa'urah 13
9 EU Megaserver Hatún 13
10 EU Megaserver Nordy body 12
11 EU Megaserver Superryan Tank 12
12 EU Megaserver Malzaharandy 11
13 NA Megaserver Ulvesang 11
14 EU Megaserver torpedo mustache 11
15 EU Megaserver Sky Returns 9
16 EU Megaserver Mustawd 9
17 EU Megaserver Makidanero 9
18 EU Megaserver Wid Hunt 9
19 EU Megaserver Larathier 9
20 EU Megaserver Freyja Ástríður Jóndottír 8
21 EU Megaserver Bzz 8
22 EU Megaserver Seraphimo Dämonentöter 8
23 NA Megaserver Alaska Wood Booger 7
24 EU Megaserver Minja Kratzetatze 7
25 EU Megaserver Ra'zhak-Dar 7
26 EU Megaserver Kyadra 7
27 EU Megaserver Razhul al-Skaven 6
28 EU Megaserver Melona Farrell 6
29 EU Megaserver Julian Adams 6
30 EU Megaserver Sovengerti 6
31 EU Megaserver Tgz 6
32 NA Megaserver Faevara Gardehl 5
33 EU Megaserver Freya the woolfblooded 5
34 EU Megaserver Orkschlächter 5
35 EU Megaserver Resa Vel'Ancam 5
36 EU Megaserver Vanaondelia 5
37 NA Megaserver Malika al-Jamiluh 5
38 EU Megaserver Seraphimala 5
39 NA Megaserver -Ratty 5
40 NA Megaserver Grandpa Mouthpiece 4
41 EU Megaserver Talent Der Dunklen Magie 4
42 EU Megaserver Delayahr 4
43 EU Megaserver Hilda von der Landwehr 4
44 EU Megaserver Dar'f das 4
45 EU Megaserver Hudsonhawker 4
46 NA Megaserver Ashen Sorrow 4
47 EU Megaserver Alice de Bissy 4
48 EU Megaserver Pfalzgraf Peter 4
49 EU Megaserver Emeryys 4
50 EU Megaserver Chaminhas 4
51 NA Megaserver Emily Grace Ashari 4
52 EU Megaserver Alderbaran Drake 3
53 NA Megaserver Professor Fether 3
54 EU Megaserver Ibn Gwynn 3
55 EU Megaserver Bolt Vanderhuge 3
56 EU Megaserver Alora Myra 3
57 EU Megaserver Tiberius Hircinus Lupus 3
58 EU Megaserver Heidi-Heiler 3
59 NA Megaserver Atrop'a 3
60 EU Megaserver Eris Veralor 3