WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Kühe

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Mimmimi 14
2 NA Megaserver Myblack 12
3 EU Megaserver Wideboy 4
4 NA Megaserver Garyne Omaren 4
5 EU Megaserver Serilda Heilbringer 0
6 EU Megaserver Norafine 0
7 EU Megaserver Francesca Casula 0
8 EU Megaserver Bzz 0
9 NA Megaserver Smazee 0
10 NA Megaserver Magelord Valkrys Iradril 0
11 EU Megaserver Zelája 0
12 NA Megaserver Tenurr 0
13 EU Megaserver Mindra Fernhollow 0
14 NA Megaserver Faraniel Oakthorn 0
15 EU Megaserver Elphril Barkrun 0
16 EU Megaserver Seraphina Arius 0
17 EU Megaserver Ami Ghostskin 0
18 EU Megaserver Arkankloppi 0
19 EU Megaserver Fioldor 0
20 EU Megaserver Cassia Danicius 0
21 EU Megaserver Dark Tria 0
22 NA Megaserver Fanriel Yllanan 0
23 EU Megaserver Sleipnir's Wind 0
24 EU Megaserver Catniss Lioness 0
25 NA Megaserver Quetico 0
26 EU Megaserver Smilez der Magische 0
27 EU Megaserver Ralsa Athren 0
28 EU Megaserver Abraxa Brutzelbräse 0
29 NA Megaserver Ash Ash Abbey 0
30 EU Megaserver Soxolfr Fjölnirsson 0
31 NA Megaserver Calia Galerion 0
32 NA Megaserver Joe Believes 0
33 EU Megaserver Kiliis Boldarsdottir 0
34 NA Megaserver Thelodyn 0
35 EU Megaserver Vesta Tertia 0
36 EU Megaserver Rrarie 0
37 EU Megaserver Bux-Rotha 0
38 EU Megaserver Blauglocke 0
39 EU Megaserver Ahziena Selenus 0
40 EU Megaserver Arariian 0
41 EU Megaserver Moving Target 0
42 EU Megaserver Brawsley 0
43 NA Megaserver Samia the Swift 0
44 EU Megaserver Torvakya 0
45 EU Megaserver Sucklinde 0
46 EU Megaserver Moranarg The Mage 0
47 NA Megaserver Sings-Praises of Faith 0
48 EU Megaserver Mahima Tullarko 0
49 NA Megaserver Agatha Crushdie 0
50 EU Megaserver Makidanero 0
51 EU Megaserver Termnirya 0
52 NA Megaserver Shobash Bamahama 0
53 EU Megaserver Gam-Jee Xeirtius 0
54 EU Megaserver Geralt Ii 0
55 NA Megaserver yherbiey 0
56 EU Megaserver Celajia 0
57 NA Megaserver Ragnar Alskaven 0
58 EU Megaserver Reynon Erviditte 0
59 EU Megaserver Freyja Ástríður Jóndottír 0
60 NA Megaserver Voodoo Doctor 0