WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Drachenfrösche

Platz Charakter Wert
1 NA Megaserver Alexia Wolf-Child 2
2 EU Megaserver Alcarien 2
3 NA Megaserver Jagbarr 1
4 NA Megaserver Trysta Del'Ray 1
5 EU Megaserver Kingdruss 1
6 EU Megaserver Stripy Menace 1
7 NA Megaserver Pale-Claws 1
8 NA Megaserver Ronja Eydisdottir 0
9 EU Megaserver Raphael the Magden 0
10 EU Megaserver Tobias Deathbringer 0
11 NA Megaserver Mr Builder 0
12 NA Megaserver Stands-Like-Xanmeer 0
13 EU Megaserver Althaen 0
14 NA Megaserver shash merem 0
15 EU Megaserver sïnälöt 0
16 EU Megaserver Nalia d'Arc 0
17 NA Megaserver Yangdaman 0
18 EU Megaserver Aribeth Laphroaig 0
19 NA Megaserver Aylai Tinstrotter 0
20 EU Megaserver Weazelia 0
21 NA Megaserver Joe Believes 0
22 NA Megaserver Mysti Rayne 0
23 NA Megaserver Talea d'Oro 0
24 NA Megaserver Elsrin 0
25 NA Megaserver Taran-Dk 0
26 NA Megaserver Thelodyn 0
27 EU Megaserver Fischermans 0
28 EU Megaserver Xaxä 0
29 EU Megaserver Verdegris 0
30 NA Megaserver Captain Mørgan 0
31 NA Megaserver Macska Betöro 0
32 NA Megaserver Bradaron al Bergama 0
33 NA Megaserver Toringalananing 0
34 EU Megaserver Nÿnäevä 0
35 EU Megaserver Lily of-the-Valley 0
36 EU Megaserver Laa'urah 0
37 EU Megaserver Amari Owlker 0
38 EU Megaserver Damian Jaerahl 0
39 EU Megaserver Svilda Jareki 0
40 EU Megaserver Witch of Iizalith 0
41 EU Megaserver Lian Caele 0
42 NA Megaserver Benzo Di'Azepam 0
43 NA Megaserver Phoenix Cross 0
44 NA Megaserver Lead on Joe 0
45 EU Megaserver Kramt-in-den-Taschen 0
46 EU Megaserver Leerony 0
47 NA Megaserver Gonzo The Mad 0
48 EU Megaserver Ankla Mer'kel 0
49 NA Megaserver Gaía Cross 0
50 EU Megaserver Aishjio Dämonentöter 0
51 NA Megaserver Kaarrul 0
52 EU Megaserver Mhor'Guul 0
53 EU Megaserver Septimus The Craftsman 0
54 NA Megaserver Zarathrus Baine 0
55 NA Megaserver Beam For Life 0
56 EU Megaserver Svanvít 0
57 EU Megaserver Jack Hlaalu 0
58 EU Megaserver Shor Icewallow 0
59 NA Megaserver Hlaalu Dalamus Hlaano 0
60 EU Megaserver Betty Botox 0