WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Bären

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Alora Myra 19
2 EU Megaserver Olibeau 9
3 EU Megaserver Nigrum Evocator 5
4 EU Megaserver P'Oritzy 3
5 EU Megaserver Okra Kigizi 2
6 EU Megaserver Emeryys 1
7 EU Megaserver Solinasara 1
8 EU Megaserver Bobo der Zerstörer 1
9 EU Megaserver chisdealhdyt 1
10 EU Megaserver Urkus Win'Enuk 1
11 EU Megaserver Cielle Le'Blanc 1
12 EU Megaserver Lausnitz 1
13 EU Megaserver Mairirne 1
14 EU Megaserver Hides-His-Nose 0
15 EU Megaserver Uwendil Aravel 0
16 EU Megaserver Muwean Othorn 0
17 EU Megaserver Grizbella 0
18 EU Megaserver Xi-Thaih 0
19 EU Megaserver Kuwen Neloth 0
20 EU Megaserver Robyn Renoit 0
21 EU Megaserver Niam Gro-Borash 0
22 EU Megaserver Grugnak 0
23 EU Megaserver Neminda Chalan 0
24 EU Megaserver Sianna at-Cachat 0
25 EU Megaserver Erranil von Wolkenruh 0
26 EU Megaserver Silvana Eisvogel 0
27 EU Megaserver Ami Ghostskin 0
28 EU Megaserver Loranith Araddayn 0
29 EU Megaserver Eydis Trolltöter 0
30 EU Megaserver Cassia Danicius 0
31 EU Megaserver Hvorgunn 0
32 EU Megaserver Hilda von der Landwehr 0
33 EU Megaserver Bux-Warden 0
34 EU Megaserver Leliel Moonlight 0
35 EU Megaserver Niril Menor 0
36 EU Megaserver Aelia Helvius 0
37 EU Megaserver Quacelmo 0
38 EU Megaserver forjosh 0
39 EU Megaserver Verdegris 0
40 EU Megaserver Alwin Holawynn 0
41 EU Megaserver Fistalle Jorian 0
42 EU Megaserver Morozko Sibi 0
43 EU Megaserver Glarim Tharomfhaer 0
44 EU Megaserver Shugg'sha Azzoua 0
45 EU Megaserver Christkind 0
46 EU Megaserver Húro 0
47 EU Megaserver Vartokya 0
48 EU Megaserver Seraphimala 0
49 EU Megaserver Aishjio Dämonentöter 0
50 EU Megaserver Moranarg The Mage 0
51 EU Megaserver Saítama 0
52 EU Megaserver Makidanero 0
53 EU Megaserver Seraphimo Dämonentöter 0
54 EU Megaserver Adienne the Red 0
55 EU Megaserver This one is a carryall 0
56 EU Megaserver Oeillade 0
57 EU Megaserver Yennefer I 0
58 EU Megaserver Loraduna 0
59 EU Megaserver Aishiio Unholy 0
60 EU Megaserver Dux Albanux 0