WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Bären

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Ronciene Nintene 25
2 EU Megaserver Alora Myra 19
3 EU Megaserver P'Oritzy 17
4 EU Megaserver Hom Bretón 16
5 EU Megaserver Louise Dubois 11
6 EU Megaserver Althaen 11
7 EU Megaserver Dlugosh 10
8 EU Megaserver Mairirne 9
9 EU Megaserver Freyja Ástríður Jóndottír 7
10 EU Megaserver B'Althazza 6
11 EU Megaserver Bolt Vanderhuge 5
12 EU Megaserver Nigrum Evocator 5
13 EU Megaserver Ami Ghostskin 4
14 EU Megaserver Elisia Bethwell 4
15 EU Megaserver Olibeau 4
16 EU Megaserver Staphylo Kokke 4
17 EU Megaserver Ger'linda 3
18 EU Megaserver Marius Anathemonius 3
19 EU Megaserver Snotfacethefirst 3
20 EU Megaserver Xarloschschaos 3
21 EU Megaserver Jon Motierre 3
22 EU Megaserver M'auzi Z'amtpfoté 3
23 EU Megaserver Alexjél 3
24 EU Megaserver Phebus 2
25 EU Megaserver Destefin 2
26 EU Megaserver Alleania 2
27 EU Megaserver Okra Kigizi 2
28 EU Megaserver Takoda-Tei 2
29 EU Megaserver Cielle Le'Blanc 2
30 EU Megaserver Carlotta Herzsprung 2
31 EU Megaserver Lausnitz 2
32 EU Megaserver Bobo der Zerstörer 1
33 EU Megaserver Kasa-Tei 1
34 EU Megaserver Urkus Win'Enuk 1
35 EU Megaserver Emeryys 1
36 EU Megaserver Cimero 1
37 EU Megaserver Liebsten 1
38 EU Megaserver Kaleyndruul 1
39 EU Megaserver Indunel 1
40 EU Megaserver Galdoin Leichenschänder 1
41 EU Megaserver Daera Drachenherz 1
42 EU Megaserver Vollbeat 1
43 EU Megaserver Ignaciuz 1
44 EU Megaserver Elvyraea 1
45 EU Megaserver Ariane Sol 1
46 EU Megaserver Khunzar-Jo 1
47 EU Megaserver chisdealhdyt 1
48 EU Megaserver Solinasara 1
49 EU Megaserver Shug gra-Sharuk 1
50 EU Megaserver Madevina 1
51 EU Megaserver Francesca Casula 1
52 EU Megaserver Sam Hawkens 0
53 EU Megaserver Laconia 0
54 EU Megaserver Aldebarean 0
55 EU Megaserver Ko'Nisaba 0
56 EU Megaserver Hericliar 0
57 EU Megaserver Rhobannen 0
58 EU Megaserver Whasabito 0
59 EU Megaserver Hiashi Hoshigaki 0
60 EU Megaserver Tykhee 0