WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Bären

Platz Charakter Wert
1 NA Megaserver Sun'dah-dra 20
2 EU Megaserver Shallowain Leviathan 10
3 NA Megaserver Toringalananing 4
4 NA Megaserver Aratho 3
5 EU Megaserver Brollin Ember 3
6 NA Megaserver Hlaalu Dalamus Hlaano 3
7 EU Megaserver Seraphimo Dämonentöter 3
8 EU Megaserver Norafine 3
9 NA Megaserver Moswen 2
10 NA Megaserver Imaqte 1
11 EU Megaserver Chiara Valenthia 1
12 NA Megaserver Vandarx 1
13 EU Megaserver Menila 1
14 NA Megaserver Llorenis Valeni 1
15 EU Megaserver Maurana 0
16 EU Megaserver Emban 0
17 EU Megaserver Delys Fanori 0
18 EU Megaserver Niam Gro-Borash 0
19 NA Megaserver Shrike Keats 0
20 NA Megaserver neemarik 0
21 EU Megaserver Idrissi 0
22 EU Megaserver Ami Ghostskin 0
23 NA Megaserver Mðsh D 0
24 NA Megaserver Ev'enya 0
25 NA Megaserver Kanna Woopass 0
26 NA Megaserver Laresa Willowheart 0
27 NA Megaserver Maett Shaeld 0
28 NA Megaserver Bradil Valen 0
29 NA Megaserver Bradgar 0
30 NA Megaserver Redoran Lloros Sarethi 0
31 EU Megaserver Vartokya 0
32 EU Megaserver Cheburashka-i-Gena 0
33 NA Megaserver Plynia 0
34 NA Megaserver Wanders-under-the-stars 0
35 NA Megaserver Adairan Asserbas 0
36 NA Megaserver Persephone Cross 0
37 NA Megaserver Perseus Cross 0
38 EU Megaserver Velfss Asgornesen 0
39 EU Megaserver Littel Miss 0
40 EU Megaserver Xevious Craven 0
41 NA Megaserver Nekromantick 0
42 NA Megaserver Dead Not Dead 0
43 EU Megaserver Jevron 0
44 NA Megaserver Melisandre of Asshaí 0
45 EU Megaserver Ulvnili the Scourged 0
46 EU Megaserver Doodlebug 0
47 EU Megaserver Tula Mcdowell 0
48 EU Megaserver Modestypooh 0
49 EU Megaserver Bôb The Cat 0
50 NA Megaserver Àriun 0
51 NA Megaserver Pan'ta 0
52 NA Megaserver Gzusscriss 0
53 EU Megaserver Skillful Archery 0
54 NA Megaserver Arenar Asserbas 0
55 EU Megaserver Culayn 0
56 NA Megaserver Baajiradh 0
57 EU Megaserver Ser Hiss 0
58 EU Megaserver Franel Monfort 0
59 NA Megaserver Mistre 0
60 EU Megaserver Dinjis 0