WICHTIG: Bitte aktualisiert den Client auf Version 2.3.0 oder neuer
     Ältere Versionen werden bald nicht mehr unterstützt.
      Zum Download

PfeilScreenshots der Community

PfeilBestenlisten Filter

Zurück zur Übersicht Bestenliste Bestenliste: Besiegte Bären

Platz Charakter Wert
1 EU Megaserver Ronciene Nintene 32
2 EU Megaserver Hom Bretón 19
3 EU Megaserver Alora Myra 19
4 EU Megaserver Althaen 18
5 EU Megaserver Haminda Roman 18
6 EU Megaserver P'Oritzy 17
7 EU Megaserver Freyja Ástríður Jóndottír 14
8 EU Megaserver Olibeau 13
9 EU Megaserver Snotfacethefirst 12
10 EU Megaserver Elvyraea 12
11 EU Megaserver M'auzi Z'amtpfoté 12
12 EU Megaserver Louise Dubois 11
13 EU Megaserver Nigrum Evocator 10
14 EU Megaserver Dlugosh 10
15 EU Megaserver Mairirne 9
16 EU Megaserver This-One loves Loot 9
17 EU Megaserver Alleania 8
18 EU Megaserver Olympia Hera 7
19 EU Megaserver B'Althazza 6
20 EU Megaserver Turbohorst 6
21 EU Megaserver Xeo 6
22 EU Megaserver Ignaciuz 6
23 EU Megaserver Ami Ghostskin 5
24 EU Megaserver Liebsten 5
25 EU Megaserver Bolt Vanderhuge 5
26 EU Megaserver Lausnitz 4
27 EU Megaserver Marius Anathemonius 4
28 EU Megaserver Staphylo Kokke 4
29 EU Megaserver Emeryys 4
30 EU Megaserver Solinasara 4
31 EU Megaserver Igne Ex Ira Dei 4
32 EU Megaserver Elisia Bethwell 4
33 EU Megaserver Der von Zuhause weg ist 3
34 EU Megaserver Phebus 3
35 EU Megaserver Richadis 3
36 EU Megaserver Ger'linda 3
37 EU Megaserver Alexjél 3
38 EU Megaserver Jon Motierre 3
39 EU Megaserver Sharak Urleb 3
40 EU Megaserver Charan 3
41 EU Megaserver Xarloschschaos 3
42 EU Megaserver Galdoin Leichenschänder 2
43 EU Megaserver Vildebill 2
44 EU Megaserver Destefin 2
45 EU Megaserver Okra Kigizi 2
46 EU Megaserver Gwynara Ridefort 2
47 EU Megaserver Ferchy 2
48 EU Megaserver Mormolykeion 2
49 EU Megaserver Takoda-Tei 2
50 EU Megaserver Cielle Le'Blanc 2
51 EU Megaserver Carlotta Herzsprung 2
52 EU Megaserver Ariane Sol 1
53 EU Megaserver Carry Staff 1
54 EU Megaserver Kudo Shinichi 1
55 EU Megaserver Shug gra-Sharuk 1
56 EU Megaserver Daera Drachenherz 1
57 EU Megaserver Riwasan 1
58 EU Megaserver Khunzar-Jo 1
59 EU Megaserver Vardaanca 1
60 EU Megaserver Francesca Casula 1